گلخانه دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
دانشکده علوم
اطلاعیه تحویل نسخه های پایان نامه

 قابل توجه دانشجویان  گرامی تحصیلات تکمیلی به هنگام تحویل نسخه های پایان نامه  :ضرورت دارد صرفا  یک جلد پایان نامه ودوعدد سی دی حاوی اطلاعات پایان نامه تحویل کتابخانه دانشگاه و یک عدد سی دی حاوی اطلاعات پایان نامه به  انظمام رسید تحویل نسخه به کتا بخانه،  تحویل دفتر تحصیلات تکمیلی گردد.(فرم تحویل نسخه های پایان نامه حذف  گردید)

اخبار و اطلاعیه ها
اوقات شرعی
نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :