نمایش بر اساس 
 اصلاحی پرداخت تسهیلات به شرکت کنندگان همایش های بین المللی داخلی
سه شنبه 28 دى 1395
دانلود فایل پیوست
 لیست مجلات نامعتبر وجعلی دانشگاه ازاد آذر 95
سه شنبه 28 دى 1395
دانلود فایل پیوست
 لیست مجلات نامعتبر وزارت بهداشت منتهی آذر 95
سه شنبه 28 دى 1395
دانلود فایل پیوست
 لیست مجلات نامعتبر وزارت علوم منتهی آذر 95
سه شنبه 28 دى 1395
دانلود فایل پیوست
 قرارداد اجرای طرح پژوهشی جدید (2)
سه شنبه 28 دى 1395
دانلود فایل پیوست
 لیست مجلات نامعتبر دانشگاه آزاداسلامی منتهی به آذر95
شنبه 4 دى 1395
دانلود فایل پیوست
 لیست مجلات نامعتبر وزارت بهداشت منتهی به آذر95
شنبه 4 دى 1395
دانلود فایل پیوست
 لیست مجلات نامعتبر وزارت علوم منتهی به آذر95
شنبه 4 دى 1395
دانلود فایل پیوست
 متمم بخشنامه شیوه نامه تشویق مقالات
سه شنبه 28 دى 1395
دانلود فایل پیوست
 شیوه نامه تشویق مقالات 92
سه شنبه 28 دى 1395
دانلود فایل پیوست
 ادرس دهی مقالات مستخرج از پایان نامه ارشد ودکترا
سه شنبه 28 دى 1395
دانلود فایل پیوست
 فرم جدید امتیاز وتشویقی مقاله سال95
شنبه 4 دى 1395
دانلود فایل پیوست
 فرم 101 مربوط به اطلاعیه چگونگی انجام دفاع
چهارشنبه 8 دى 1395
دانلود فایل پیوست
 فرم شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی
دوشنبه 15 آذر 1395
دانلود فایل پیوست
 فرم حق نظارت ناظر
دوشنبه 15 آذر 1395
دانلود فایل پیوست
 فرم صفر (پیشنهاد طرح پژوهشی)
دوشنبه 27 ارديبهشت 1395
دانلود فایل پیوست
 فرم برگزاری سخنرانی جدید
دوشنبه 27 ارديبهشت 1395
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه نحوه آدرس دهی مقالات مستخرج از پایان نامه
سه شنبه 7 ارديبهشت 1395
دانلود فایل پیوست
 فرم تایید مقاله برای صدور مجوز دفاع دانشجویان دکتری
سه شنبه 7 ارديبهشت 1395
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه فرصت مطالعاتی جدید
شنبه 4 ارديبهشت 1395
دانلود فایل پیوست
 فرم پیشنهاد استاد مشاور پایان نامه
يکشنبه 29 فروردين 1395
دانلود فایل پیوست
 فهرست کنفرانسهای بین المللی معتبر خارج از کشور در گروههای علمی و شاخه های تخصصی
يکشنبه 15 فروردين 1395
دانلود فایل پیوست
 نویسنده مقالات مستخرج از پایان نامه ورساله های تحصیلات تکمیلی
يکشنبه 9 اسفند 1394
دانلود فایل پیوست
 نحوه شناسایی مجلات جعلی
دوشنبه 3 اسفند 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم تاییدیه هیات داوری
فرم تاییدیه هیات داوری
شنبه 31 مرداد 1394
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه کرسی های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره
شنبه 5 دى 1394
دانلود فایل پیوست
 طرحنامه ویژۀ کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره
شنبه 5 دى 1394
دانلود فایل پیوست
 متمم بخشنامه شماره 10/64176 مورخ 94/7/2 دکتری پژوهش محور
چهارشنبه 2 دى 1394
دانلود فایل پیوست
 امتیاز ویژه برای حمایت از انتشار مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی
چهارشنبه 2 دى 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم
شنبه 31 مرداد 1394
 فهرست نشریات نامعتبر
برای اطلاع از آخرین فهرست نشریات نامعتبر به لینک زیر مراجعه فرمائید: http://rvp.iau.ir/sp
شنبه 31 مرداد 1394
 آیین نامه جدید شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس های خارج از کشور
شنبه 23 آبان 1394
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه معافیت شهریه تمدید رساله دکتری تخصصی برای پذیرش مقاله دفاع از رساله
سه شنبه 3 آذر 1394
دانلود فایل پیوست
 متمم بخشنامه دکتری تخصصی پژوهش محور مورخ 93/7/2
سه شنبه 3 آذر 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم کمک هزینه پایان نامه دکتری وکارشناسی ارشد
شنبه 23 آبان 1394
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه استفاده ازتسهیلات فرصت مطالعاتی اعضائ هیات علمی
سه شنبه 19 آبان 1394
دانلود فایل پیوست
 تعهدات طرح ها92/02/30
دوشنبه 11 آبان 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه طرح های پژوهشی سال 88/5/18
دوشنبه 11 آبان 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه شرکت اعضائ هیات علمی در همایش بین المللی معتبر خارج از کشور
دوشنبه 11 آبان 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم شرکت در کنفرانس خارجی
دوشنبه 11 آبان 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم شرکت در کنفرانس داخلی
دوشنبه 11 آبان 1394
دانلود فایل پیوست
 تعهدات طرح ها92/02/30
دوشنبه 11 آبان 1394
دانلود فایل پیوست
 دستورالعمل نگارش و تدوین گزارش نهایی طرح‌های پژوهشی
دوشنبه 11 آبان 1394
دانلود فایل پیوست
 ایین نامه پرداخت تسهیلات به شرکت کنندگان در کنفرانس های علمی داخل کشور
دوشنبه 11 آبان 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم قرارداد اجرای طرح پژوهشی
چهارشنبه 6 آبان 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم برنامه زمانی مراحل انجام طرح پژوهشی
چهارشنبه 6 آبان 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم حق نظارت ناظر طرح پژوهشی
چهارشنبه 6 آبان 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم در خواست علی الحساب طرح پژوهشی
چهارشنبه 6 آبان 1394
دانلود فایل پیوست
 تعهدات ارائه مقاله
سه شنبه 5 آبان 1394
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه سخنرانی طرح های پژوهشی
سه شنبه 5 آبان 1394
دانلود فایل پیوست
1 2
نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :