نمایش بر اساس 
 لیست مجلات نامعتبر دانشگاه آزاداسلامی منتهی به آذر95
شنبه 4 دى 1395
دانلود فایل پیوست
 لیست مجلات نامعتبر وزارت بهداشت منتهی به آذر95
شنبه 4 دى 1395
دانلود فایل پیوست
 لیست مجلات نامعتبر وزارت علوم منتهی به آذر95
شنبه 4 دى 1395
دانلود فایل پیوست
 ادرس دهی مقالات مستخرج از پایان نامه ارشد ودکترا
سه شنبه 28 دى 1395
دانلود فایل پیوست
 فرم 101 مربوط به اطلاعیه چگونگی انجام دفاع
چهارشنبه 8 دى 1395
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه نحوه آدرس دهی مقالات مستخرج از پایان نامه
سه شنبه 7 ارديبهشت 1395
دانلود فایل پیوست
 فرم تایید مقاله برای صدور مجوز دفاع دانشجویان دکتری
سه شنبه 7 ارديبهشت 1395
دانلود فایل پیوست
 فرم پیشنهاد استاد مشاور پایان نامه
يکشنبه 29 فروردين 1395
دانلود فایل پیوست
 فرم تاییدیه هیات داوری
فرم تاییدیه هیات داوری
شنبه 31 مرداد 1394
دانلود فایل پیوست
 متمم بخشنامه شماره 10/64176 مورخ 94/7/2 دکتری پژوهش محور
چهارشنبه 2 دى 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم
شنبه 31 مرداد 1394
 بخشنامه معافیت شهریه تمدید رساله دکتری تخصصی برای پذیرش مقاله دفاع از رساله
سه شنبه 3 آذر 1394
دانلود فایل پیوست
 متمم بخشنامه دکتری تخصصی پژوهش محور مورخ 93/7/2
سه شنبه 3 آذر 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم کمک هزینه پایان نامه دکتری وکارشناسی ارشد
شنبه 23 آبان 1394
دانلود فایل پیوست
 راهنمای نحوه نگارش پایان نامه ارشد و رساله دکتری
جمعه 20 شهريور 1394
دانلود فایل پیوست
 نمونه تعهدات و گواهی امضاء پژوهش محور
دوشنبه 23 شهريور 1394
دانلود فایل پیوست
 قرارداد داخلی واحد مجری با استاد راهنما و دانشجوی دکترای تخصصی پژوهش محور
شنبه 21 شهريور 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم عناوین پیشنهادی رساله دکتری
شنبه 31 مرداد 1394
دانلود فایل پیوست
 چگونگی ارزیابی پایان نامه های ارشد و دکتری
شنبه 31 مرداد 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم اعلام آمادگی دفاع دکتری
شنبه 31 مرداد 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم تشویق مقالات دکتری
شنبه 31 مرداد 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم تعیین ارزش مقاله دکتری
شنبه 31 مرداد 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم درخواست انجام آزمون جامع دکتری
شنبه 31 مرداد 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم اعلام نمرات آزمون جامع دکتری
شنبه 31 مرداد 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم اعلام آمادگی دفاع کارشناسی ارشد
شنبه 31 مرداد 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم انصراف مقاله کارشناسی ارشد
شنبه 31 مرداد 1394
دانلود فایل پیوست
 نحوه تشویقی وآدرس دهی در مقالات مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد
شنبه 31 مرداد 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم تعیین ارزش مقاله کارشناسی ارشد
شنبه 31 مرداد 1394
دانلود فایل پیوست
نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :