نمایش بر اساس 
 قرارداد اجرای طرح پژوهشی جدید (2)
سه شنبه 28 دى 1395
دانلود فایل پیوست
 فرم شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی
دوشنبه 15 آذر 1395
دانلود فایل پیوست
 فرم حق نظارت ناظر
دوشنبه 15 آذر 1395
دانلود فایل پیوست
 فرم صفر (پیشنهاد طرح پژوهشی)
دوشنبه 27 ارديبهشت 1395
دانلود فایل پیوست
 تعهدات طرح ها92/02/30
دوشنبه 11 آبان 1394
دانلود فایل پیوست
 دستورالعمل نگارش و تدوین گزارش نهایی طرح‌های پژوهشی
دوشنبه 11 آبان 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم قرارداد اجرای طرح پژوهشی
چهارشنبه 6 آبان 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم برنامه زمانی مراحل انجام طرح پژوهشی
چهارشنبه 6 آبان 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم حق نظارت ناظر طرح پژوهشی
چهارشنبه 6 آبان 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم در خواست علی الحساب طرح پژوهشی
چهارشنبه 6 آبان 1394
دانلود فایل پیوست
نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :