نمایش بر اساس 
 اصلاحی پرداخت تسهیلات به شرکت کنندگان همایش های بین المللی داخلی
سه شنبه 28 دى 1395
دانلود فایل پیوست
 فهرست کنفرانسهای بین المللی معتبر خارج از کشور در گروههای علمی و شاخه های تخصصی
يکشنبه 15 فروردين 1395
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه جدید شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس های خارج از کشور
شنبه 23 آبان 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه شرکت اعضائ هیات علمی در همایش بین المللی معتبر خارج از کشور
دوشنبه 11 آبان 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم شرکت در کنفرانس خارجی
دوشنبه 11 آبان 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم شرکت در کنفرانس داخلی
دوشنبه 11 آبان 1394
دانلود فایل پیوست
 ایین نامه پرداخت تسهیلات به شرکت کنندگان در کنفرانس های علمی داخل کشور
دوشنبه 11 آبان 1394
دانلود فایل پیوست
نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :