نمایش بر اساس 
نحوه شناسایی مجلات جعلی
دوشنبه 3 اسفند 1394
دانلود فایل پیوست

آخرين تاريخ بازديد : دوشنبه 2 اسفند 1395
تعداد بازديد : 932
نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :