نوع خبر 
 
 
آزمایشگاه
يکشنبه 1 شهريور 1394  12:27

آخرين تاريخ بازديد : جمعه 6 اسفند 1395  11:24:50
تعداد بازديد از اين خبر : 3329
کدخبر : 114
نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :