نوع خبر 
 
 
آزمایشگاه
يکشنبه 1 شهريور 1394  12:27

آخرين تاريخ بازديد : چهارشنبه 29 دى 1395  13:16:38
تعداد بازديد از اين خبر : 3162
کدخبر : 114
نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :