نوع خبر 
 
 
لابراتوار زبان
يکشنبه 1 شهريور 1394  12:28

آخرين تاريخ بازديد : سه شنبه 28 دى 1395  19:57:30
تعداد بازديد از اين خبر : 1666
کدخبر : 115
نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :