نوع خبر 
 
 
لابراتوار زبان
يکشنبه 1 شهريور 1394  12:28

آخرين تاريخ بازديد : جمعه 6 اسفند 1395  11:24:52
تعداد بازديد از اين خبر : 1767
کدخبر : 115
نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :