نوع خبر 
 
 
گلخانه دانشگاه
پنجشنبه 1 مرداد 1394  14:19

آخرين تاريخ بازديد : جمعه 6 اسفند 1395  11:40:52
تعداد بازديد از اين خبر : 17109
کدخبر : 57
نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :