معاونت پژوهش وفناوری

اخبار واحد - آرشیو

قدردانی و سپاسگزاری دکتر بابک آل طه از کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

قدردانی و سپاسگزاری دکتر بابک آل طه از کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

به گزارش اداره روابط عمومی دانشگاه، دکتر بابک آل طه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان صبح امروزبا انتشار و ارسال لوح سپاس از کارکنان و دانشجویان واحد کرمان برای همکاری در برگزاری جشنوراه ملی دانشجویی فرهنگ اقوام و میراث معنوی تقدیر و تشکر نمود.

ادامه مطلب