معاونت پژوهش وفناوری

جشنواره فرهیختگان

- شیوه نامه جشنواره فرهیختگان سال ۱۳۹۷

- فرم پرسشنامه انتخاب فرهیختگان برتر

* لطفاً پس از تکمیل اصل فرم را پرینت و به همراه تمامی مستندات به صورت فایل بندی شده در پوشه های مشخص بر اساس ردیف های پرسشنامه در قالب cd به دفتر مدیر کل امور پژوهشی تحویل دهید ( آخرین مهلت دریافت ۱۰ شهریور ماه)

* یک نسخه از تمامی مدارک فوق بصورت فشرده شده (ZIP) به آدرس ایمیل زیر ارسال فرمایید:

sanat-iauk@vatanmail.ir

* لازم به ذکر است به درخواست های دریافتی بعد از این تاریخ ترتیب اثری داده نخواهد شد.

موفق باشید- مدیر کل امور پژوهشی

آخرین ویرایش۰۴ شهریور ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۵۶۷