معاونت پژوهش وفناوری

مدیر مرکز انتشارات علمی دانشگاه

استاد مجید غلامحسین پور

عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی

تلفن تماس: 31321765

آخرین ویرایش۲۵ شهریور ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۲۵