معاونت پژوهش وفناوری

مدیر مرکز انتشارات علمی دانشگاه

تعداد بازدید:۳۱۵

استاد مجید غلامحسین پور

عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی

تلفن تماس: 31321765

آخرین ویرایش۲۵ شهریور ۱۳۹۸