معاونت پژوهش وفناوری

دانشجویان دکتری

تعداد بازدید:۸۸

1- آدرس دهی مقالات

2- ارزیابی پایان نامه ارشد دکتری 92

3- ارزیابی رساله دکترا تیرماه 1396

4- دفاع از رساله دکتری98

5- متمم اول بخشنامه دفاع از رساله دکتری98

6- متمم دوم بخشنامه دفاع از رساله دکتری98

7- مجوز دفاع علوم انسانی 1396

8- نویسنده مقالات مستخرج از پایان نامه و رساله دکتری

9- دستورالعمل برگزاری جلسه پیش دفاع

10- دستورالعمل اجرایی دفاع و تسویه حساب رشته های خاص97

11- راهنمای استفاده از سامانه پژوهشیار

12- سوالات متداول کاربران در پژوهشیار

13- راهنمای آمادگی شرکت در جلسه پیش دفاع متمرکز

14- شناسایی وب سایت های جعلی

15- فرم ارزش نمره دکتری

16- فرم اعلام امادگی دفاع دکترا

17- فرم تایید مقاله دکتری

18- فهرست نشریات جعلی و نامعتبر تا تاریخ11-2-1400

19- وب سایت های مهم برای اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

20- راهنمای دانشجویان دکتری برای پیش دفاع و دفاع از رساله

21- متمم بخشنامه برگزاری جلسات پیش دفاع و دفاع مورخ بهمن 99

22- دستورالعمل به روزرسانی شرایط پیش دفاع و دفاع دانشجویان دکتری شهریور1400

 

کلید واژه ها: بخشنامه دکتری تحصیلات تکمیلی

آخرین ویرایش۰۵ مهر ۱۴۰۰