معاونت پژوهش وفناوری

معاونت پژوهش و فناوری

تعداد بازدید:۷۰۱۳

نام و نام خانوادگی: خانم دکتر مریم کاظمی پور

دکتری شیمی با درجه دانشیار

تلفن تماس:31321773

آخرین ویرایش۲۵ شهریور ۱۳۹۸