معاونت پژوهش وفناوری

مدیریت

به نام خدا

مشخصات شخصی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد حجت

نام پدر:

سال تولد:

 

شماره شناسنامه:

محل صدور:

وضعیت تاهل:

مدرک تحصیلی: دکترا

رشته: زبان و ادبیات فارسی

* عضو هیئت علمی: گروه زبان و ادبیات فارسی

نام و نشانی محل کار: دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

مرتبه علمی: استادیار پایه ۱۶

تلفن:

نشانی منزل:

تلفن:

تلفن همراه:

پست الکترونیکی: mohammed_1457@yahoo.com

 

 

Paper Title

Date

Pages

Vol. & No.

Journal Name

Authors

No.

تطبیق زبان عرفانی عین القضات و ابن عربی

۱۳۹۰

۱۰۲-۱۲۲

۵

سوم

فصل نامه ادبیات تطبیقی دانشگاه باهنر کرمان

محمد حجت

 

نمود آموزه های عرفانی در دیوان بیدل دهلوی

۱۳۹۰

۴۷-۷۶

۹

سوم

فصل نامه زبان و ادب فارسی واحد سنندج

محمد حجت

 

برخی نمودهای سبکی در نثر فنی

۱۳۸۹

۹-۳۰

۲

اول

فصل نامه پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی واحد شهر کرد

محمد حجت

 

تاثیر پذیری دیوان صایب از قرآن

۱۳۷۸

۹۳-۱۱۱

۶

دوم

فصل نامه ادبیات تطبیقی واحد جیرفت

محمد حجت

 

ویژگی های مدایح و مناقب امامان معصوم در دیوان فغانی

۱۳۹۰

۳۷-۵۷

۵

دوم

فصل نامه دین پژوهی سبزواران

محمد حجت

 

 

 

 

 

پروژه کارشناسی ارشد:

عنوان: زیبایی شناسی در شعر خواجو کرمانی

استاد راهنما: دکتر محمد فاضلی

استاد مشاور: دکتر وحیدیان کامیار

 

پروژه دکتری:

عنوان: آموزه های اسلامی در دواوین شاعران سبک هندی

استاد راهنما: دکتر امیری خراسانی

استاد مشاور: دکتر مدبری

مؤلف کتابهای:

۱- منشور نور

۲- آموزه های اسلامی در اشعار شاعران برگزیده ایرانی

۳- بررسی شطح در عرفان

 

تالیفات:

۱- مولف کتاب منشور نور

۲- مولف کتاب شطح در عرفان و تصوف

۳- مولف کتاب آموزه های اسلامی و عرفانی در اشعار شاعران ایرانی

۴- تالیف کتاب شرح دشواریها و اشعار عثمان مختاری (در حال چاپ)

 

زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه: ادبیات فارسی و انگلیسی

سوابق مدیریتی:

۱- مدیر گروه زبان وادبیات دانشگاه آزاد اسلامی کرمان از سال ۷۷ تا ۸۱

۲- مدیر گروه زبان وادبیات از سال ۸۵ تا ۹۰

۳- ریاست کمیته فرهنگی راهبردی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاههای آزاد استان کرمان از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲

فعالیتهای علمی:

۴- داور همایش علمی دفاع مقدس در کرمان

۵- عضو کمیته علمی همایش ملی امام جواد (ع) و داور مقالات آن همایش ۱۳۹۳

۶- قائم مقام کمیته علمی همایش ملی فرهنگ کار آفرینی در نظام اقتصاد اسلامی ۱۳۹۴

۷- داور نشریات مختلف دانشگاهی در برخی دانشگاه های کشور

۸- مدرس برخی کارگاهها جهت اعضای هیات علمی در منطقه۷

۹- عضو کمیته سیاست گزاری شورای هم اندیشی نهاد مقام معظم رهبری دردانشگاه های آزاد اسلامی استان کرمان ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵

۱۰ -رییس کمیته علمی همایش ملی ادبیات کودک و نوجوان در منطقه ۷ ایران در سال ۱۳۹۴.