معاونت پژوهش وفناوری

آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۸ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
اعتبار سنجی مجلاتمعاونت پژوهشی
فهرست مجلات معتبر و نامعتبر (شهریور ۱۳۹۸)معاونت پژوهشی
پژوهشینمودارگردش فرآیندهای پژوهشی
فرم حق نظارت ناظر طرحمعاونت پژوهشی
ساماندهی امورداوری پایان نامه های ارشدودکترامعاونت پژوهشی
روش ارزیابی کیفی پایان نامه دکترامعاونت پژوهشی
فهرست نشریات معتبروزارت علوم- خرداد۹۶معاونت پژوهشی
بخشنامه صدورمجوزدفاع برخی از رشته های علوم انسانیمعاونت پژوهشی
فرم در خواست علی الحساب طرح پژوهشیفرمهای طرح های پژوهشی درون دانشگاهی
فرم درخواست انجام آزمون جامع دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم تاییدیه هیات داوریتحصیلات تکمیلی
فرم تعیین ارزش مقاله کارشناسی ارشدتحصیلات تکمیلی
اصلاحی پرداخت تسهیلات به شرکت کنندگان همایش های بین المللی داخلیشرکت اعضائ هیات علمی در همایش داخلی و خارجی
لیست مجلات نامعتبر وجعلی دانشگاه ازاد آذر 95مقالات علمی وهمایش ها(تشویقی،امتیاز،نمره )
لیست مجلات نامعتبر وزارت بهداشت منتهی آذر 95مقالات علمی وهمایش ها(تشویقی،امتیاز،نمره )
لیست مجلات نامعتبر وزارت علوم منتهی آذر 95مقالات علمی وهمایش ها(تشویقی،امتیاز،نمره )
مقالات علمی وهمایش ها(تشویقی،امتیاز،نمره )
قرارداد اجرای طرح پژوهشی جدید (2)فرمهای طرح های پژوهشی درون دانشگاهی
متمم بخشنامه شیوه نامه تشویق مقالاتمقالات علمی وهمایش ها(تشویقی،امتیاز،نمره )
فرم 101 مربوط به اطلاعیه چگونگی انجام دفاعتحصیلات تکمیلی