معاونت پژوهش وفناوری

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۴ مورد.
عنواندانلود فایل
 
اصلاحی پرداخت تسهیلات به شرکت کنندگان همایش های بین المللی داخلی
لیست مجلات نامعتبر وجعلی دانشگاه ازاد آذر 95
لیست مجلات نامعتبر وزارت بهداشت منتهی آذر 95
لیست مجلات نامعتبر وزارت علوم منتهی آذر 95
(تنظیم نشده)
قرارداد اجرای طرح پژوهشی جدید (2)
متمم بخشنامه شیوه نامه تشویق مقالات
شیوه نامه تشویق مقالات 92
ادرس دهی مقالات مستخرج از پایان نامه ارشد ودکترا
فرم 101 مربوط به اطلاعیه چگونگی انجام دفاع
فرم جدید امتیاز وتشویقی مقاله سال95
لیست مجلات نامعتبر دانشگاه آزاداسلامی منتهی به آذر95
لیست مجلات نامعتبر وزارت بهداشت منتهی به آذر95
لیست مجلات نامعتبر وزارت علوم منتهی به آذر95
فرم شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی
فرم حق نظارت ناظر
بخشنامه نحوه آدرس دهی مقالات مستخرج از پایان نامه
فرم تایید مقاله برای صدور مجوز دفاع دانشجویان دکتری
بخشنامه فرصت مطالعاتی جدید
فرم پیشنهاد استاد مشاور پایان نامه