معاونت پژوهش وفناوری

آیین نامه‌ها و فرم‌ها- تحصیلات تکمیلی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
وب سایت های اعتبار سنجی مجلاتتحصیلات تکمیلی
لیست نشریات دانشگاه آزاد اسلامی۹۹تحصیلات تکمیلی
لیست نشریات نامعتبر ISI دیماه ۹۹تحصیلات تکمیلی
لیست نشریات معتبر ISI شهریور ۹۸تحصیلات تکمیلی
بخشنامه دفاع دکتری از ۱۳۹۹تحصیلات تکمیلی
فرم درخواست انجام آزمون جامع دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم تاییدیه هیات داوریتحصیلات تکمیلی
لیست مجلات نامعتبر وزارت بهداشت منتهی به آذر95تحصیلات تکمیلی
لیست مجلات نامعتبر وزارت علوم منتهی به آذر95تحصیلات تکمیلی
بخشنامه نحوه آدرس دهی مقالات مستخرج از پایان نامهتحصیلات تکمیلی
متمم بخشنامه شماره 10/64176 مورخ 94/7/2 دکتری پژوهش محورتحصیلات تکمیلی
متمم بخشنامه دکتری تخصصی پژوهش محور مورخ 93/7/2تحصیلات تکمیلی
راهنمای نحوه نگارش پایان نامه ارشد و رساله دکتریتحصیلات تکمیلی
قرارداد برون دانشگاه مجری استاد راهنما و دانشجوی دکترای تخصصی پژوهش محورتحصیلات تکمیلی
فرم عناوین پیشنهادی رساله دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم اعلام نمرات آزمون جامع دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم تعیین ارزش مقاله دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم تشویق مقالات دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم تحویل نسخه های پایان نامه دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم اعلام آمادگی دفاع دکتریتحصیلات تکمیلی