معاونت پژوهش وفناوری

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
فرم تاییدیه هیات داوریتحصیلات تکمیلی
فرم تعیین ارزش مقاله کارشناسی ارشدتحصیلات تکمیلی
فرم درخواست انجام آزمون جامع دکتریتحصیلات تکمیلی
بخشنامه معافیت شهریه تمدید رساله دکتری تخصصی برای پذیرش مقاله دفاع از رسالهتحصیلات تکمیلی
بخشنامه نحوه آدرس دهی مقالات مستخرج از پایان نامهتحصیلات تکمیلی
چگونگی ارزیابی پایان نامه های ارشد و دکتریتحصیلات تکمیلی
راهنمای نحوه نگارش پایان نامه ارشد و رساله دکتریتحصیلات تکمیلی
راهنمای نگارش پایان نامه دکتریتحصیلات تکمیلی
فرمتحصیلات تکمیلی(تنظیم نشده)
فرم 101 مربوط به اطلاعیه چگونگی انجام دفاعتحصیلات تکمیلی
فرم اعلام آمادگی دفاع دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم اعلام آمادگی دفاع کارشناسی ارشدتحصیلات تکمیلی
فرم اعلام نمرات آزمون جامع دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم انصراف مقاله کارشناسی ارشدتحصیلات تکمیلی
فرم پیشنهاد استاد مشاور پایان نامهتحصیلات تکمیلی
فرم تحویل نسخه های پایان نامه کارشناسی ارشدتحصیلات تکمیلی
فرم تحویل نسخه های پایان نامه دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم تشویق مقالات دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم تعیین ارزش مقاله دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم عناوین پیشنهادی رساله دکتریتحصیلات تکمیلی