معاونت پژوهش وفناوری

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۸۶ مورد.
عنواندانلود فایل
 
لیست مجلات نامعتبر وزارت بهداشت منتهی به آذر95
لیست مجلات نامعتبر وزارت علوم منتهی به آذر95
فرم شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی
فرم حق نظارت ناظر
بخشنامه نحوه آدرس دهی مقالات مستخرج از پایان نامه
بخشنامه فرصت مطالعاتی جدید
فرم پیشنهاد استاد مشاور پایان نامه
فهرست کنفرانسهای بین المللی معتبر خارج از کشور در گروههای علمی و شاخه های تخصصی
نویسنده مقالات مستخرج از پایان نامه ورساله های تحصیلات تکمیلی
نحوه شناسایی مجلات جعلی
فرم برگزاری سخنرانی جدید
بخشنامه کرسی های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره
طرحنامه ویژۀ کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره
متمم بخشنامه شماره 10/64176 مورخ 94/7/2 دکتری پژوهش محور
امتیاز ویژه برای حمایت از انتشار مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی
بخشنامه معافیت شهریه تمدید رساله دکتری تخصصی برای پذیرش مقاله دفاع از رساله
متمم بخشنامه دکتری تخصصی پژوهش محور مورخ 93/7/2
فرم کمک هزینه پایان نامه دکتری وکارشناسی ارشد
آیین نامه جدید شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس های خارج از کشور
بخشنامه استفاده ازتسهیلات فرصت مطالعاتی اعضائ هیات علمی