معاونت پژوهش وفناوری

آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۸۷ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
پژوهشینمودارگردش فرآیندهای پژوهشی
تعهدات ارائه مقالهبخشنامه های طرح های پژوهشی درون دانشگاهی
تعهدات طرح ها92/02/30فرمهای طرح های پژوهشی درون دانشگاهی
تعهدات طرح ها92/02/30بخشنامه های طرح های پژوهشی درون دانشگاهی
چگونگی ارزیابی پایان نامه های ارشد و دکتریتحصیلات تکمیلی
درخواست امتیاز مقالات کنفرانسیمقالات علمی وهمایش ها(تشویقی،امتیاز،نمره )
دستورالعمل نگارش و تدوین گزارش نهایی طرح‌های پژوهشیفرمهای طرح های پژوهشی درون دانشگاهی
راهنمای نحوه نگارش پایان نامه ارشد و رساله دکتریتحصیلات تکمیلی
راهنمای نگارش پایان نامه دکتریتحصیلات تکمیلی
روش ارزیابی کیفی پایان نامه دکترامعاونت پژوهشی
ساماندهی امورداوری پایان نامه های ارشدودکترامعاونت پژوهشی
سیر درخواست کالاهای مورد نیاز آزمایشگاهی وکارگاهیدفتر تجهیزات
طرحنامه ویژۀ کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظرهکارگاه و سخنرانی
فرمتحصیلات تکمیلی
فرم 101 مربوط به اطلاعیه چگونگی انجام دفاعتحصیلات تکمیلی
فرم استعلام تجهیزات موجوددفتر تجهیزات
فرم اعلام آمادگی دفاع دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم اعلام آمادگی دفاع کارشناسی ارشدتحصیلات تکمیلی
فرم اعلام نمرات آزمون جامع دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم انصراف مقاله کارشناسی ارشدتحصیلات تکمیلی