معاونت پژوهش وفناوری

آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۸۷ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
بخشنامه استفاده ازتسهیلات فرصت مطالعاتی اعضائ هیات علمیفرصت مطالعاتی
تعهدات طرح ها92/02/30بخشنامه های طرح های پژوهشی درون دانشگاهی
آیین نامه طرح های پژوهشی سال 88/5/18بخشنامه های طرح های پژوهشی درون دانشگاهی
فرم شرکت در کنفرانس خارجیشرکت اعضائ هیات علمی در همایش داخلی و خارجی
فرم شرکت در کنفرانس داخلیشرکت اعضائ هیات علمی در همایش داخلی و خارجی
تعهدات طرح ها92/02/30فرمهای طرح های پژوهشی درون دانشگاهی
دستورالعمل نگارش و تدوین گزارش نهایی طرح‌های پژوهشیفرمهای طرح های پژوهشی درون دانشگاهی
ایین نامه پرداخت تسهیلات به شرکت کنندگان در کنفرانس های علمی داخل کشورشرکت اعضائ هیات علمی در همایش داخلی و خارجی
آیین نامه شرکت اعضائ هیات علمی در همایش بین المللی معتبر خارج از کشورشرکت اعضائ هیات علمی در همایش داخلی و خارجی
تعهدات ارائه مقالهبخشنامه های طرح های پژوهشی درون دانشگاهی
بخشنامه سخنرانی طرح های پژوهشیبخشنامه های طرح های پژوهشی درون دانشگاهی
بخشنامه طرح های راکدبخشنامه های طرح های پژوهشی درون دانشگاهی
اخرین بخشنامه طرح های پژوهشیبخشنامه های طرح های پژوهشی درون دانشگاهی
فرم صفر (پیشنهاد طرح پژوهشی)فرمهای طرح های پژوهشی درون دانشگاهی
بخشنامه در خصوص شرایط ارائه مقاله جهت گرفتن نمره پایان نامه و امتیاز و تشویقیمقالات علمی وهمایش ها(تشویقی،امتیاز،نمره )
فرم درخواست برگزاری سخنرانی علمیکارگاه و سخنرانی
فرم قرارداد اجرای طرح پژوهشیفرمهای طرح های پژوهشی درون دانشگاهی
فرم برنامه زمانی مراحل انجام طرح پژوهشیفرمهای طرح های پژوهشی درون دانشگاهی
فرم حق نظارت ناظر طرح پژوهشیفرمهای طرح های پژوهشی درون دانشگاهی
راهنمای نحوه نگارش پایان نامه ارشد و رساله دکتریتحصیلات تکمیلی