معاونت پژوهش وفناوری

آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۸۷ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
اولویت تحقیقاتی وزارت نیرواولویت های پژوهشی و تحقیقاتی
فهرست وب سایت های جعلی نشریات علمیمقالات علمی وهمایش ها(تشویقی،امتیاز،نمره )
بخشنامه تشویقیمقالات علمی وهمایش ها(تشویقی،امتیاز،نمره )
فهرست نشریات نامعتبر خارجیمقالات علمی وهمایش ها(تشویقی،امتیاز،نمره )
درخواست امتیاز مقالات کنفرانسیمقالات علمی وهمایش ها(تشویقی،امتیاز،نمره )
قرارداد برون دانشگاه مجری استاد راهنما و دانشجوی دکترای تخصصی پژوهش محورتحصیلات تکمیلی
فرم استعلام تجهیزات موجوددفتر تجهیزات
فرم درخواست مواد مورد نیازدفتر تجهیزات
فرم درخواست لوازم وتجهیزاتدفتر تجهیزات
سیر درخواست کالاهای مورد نیاز آزمایشگاهی وکارگاهیدفتر تجهیزات
آئین نامه تاسیس انجمن علمی اساتیدانجمن علمی هیات علمی
فرم عناوین پیشنهادی رساله دکتریتحصیلات تکمیلی
فرمتحصیلات تکمیلی
فرم اعلام نمرات آزمون جامع دکتریتحصیلات تکمیلی
فهرست نشریات نامعتبرمقالات علمی وهمایش ها(تشویقی،امتیاز،نمره )
فرم تعیین ارزش مقاله دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم تشویق مقالات دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم تحویل نسخه های پایان نامه دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم اعلام آمادگی دفاع دکتریتحصیلات تکمیلی
راهنمای نگارش پایان نامه دکتریتحصیلات تکمیلی