معاونت پژوهش وفناوری

آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۶۱ تا ۷۶ مورد از کل ۷۶ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم استعلام تجهیزات موجوددفتر تجهیزات
فرم درخواست مواد مورد نیازدفتر تجهیزات
فرم درخواست لوازم وتجهیزاتدفتر تجهیزات
سیر درخواست کالاهای مورد نیاز آزمایشگاهی وکارگاهیدفتر تجهیزات
آئین نامه تاسیس انجمن علمی اساتیدانجمن علمی هیات علمی
فرم عناوین پیشنهادی رساله دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم اعلام نمرات آزمون جامع دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم تعیین ارزش مقاله دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم تشویق مقالات دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم تحویل نسخه های پایان نامه دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم اعلام آمادگی دفاع دکتریتحصیلات تکمیلی
راهنمای نگارش پایان نامه دکتریتحصیلات تکمیلی
چگونگی ارزیابی پایان نامه های ارشد و دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم تحویل نسخه های پایان نامه کارشناسی ارشدتحصیلات تکمیلی
قرارداد داخلی واحد مجری با استاد راهنما و دانشجوی دکترای تخصصی پژوهش محورتحصیلات تکمیلی
نمونه تعهدات و گواهی امضاء پژوهش محورتحصیلات تکمیلی