معاونت پژوهش وفناوری

آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۸۷ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فهرست مجلات معتبر و نامعتبر (شهریور ۱۳۹۸)معاونت پژوهشی
فهرست کنفرانسهای بین المللی معتبر خارج از کشور در گروههای علمی و شاخه های تخصصیشرکت اعضائ هیات علمی در همایش داخلی و خارجی
فرم کمک هزینه پایان نامه دکتری وکارشناسی ارشدتحصیلات تکمیلی
فرم قرارداد اجرای طرح پژوهشیفرمهای طرح های پژوهشی درون دانشگاهی
فرم عناوین پیشنهادی رساله دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم صفر (پیشنهاد طرح پژوهشی)فرمهای طرح های پژوهشی درون دانشگاهی
فرم شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمیفرمهای طرح های پژوهشی درون دانشگاهی
فرم شرکت در کنفرانس داخلیشرکت اعضائ هیات علمی در همایش داخلی و خارجی
فرم شرکت در کنفرانس خارجیشرکت اعضائ هیات علمی در همایش داخلی و خارجی
فرم درخواست مواد مورد نیازدفتر تجهیزات
فرم درخواست لوازم وتجهیزاتدفتر تجهیزات
فرم درخواست برگزاری سخنرانی علمیکارگاه و سخنرانی
فرم درخواست انجام آزمون جامع دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم در خواست علی الحساب طرح پژوهشیفرمهای طرح های پژوهشی درون دانشگاهی
فرم حق نظارت ناظر طرح پژوهشیفرمهای طرح های پژوهشی درون دانشگاهی
فرم حق نظارت ناظر طرحمعاونت پژوهشی
فرم حق نظارت ناظرفرمهای طرح های پژوهشی درون دانشگاهی
فرم جدید امتیاز وتشویقی مقاله سال95مقالات علمی وهمایش ها(تشویقی،امتیاز،نمره )
فرم تعیین ارزش مقاله کارشناسی ارشدتحصیلات تکمیلی
فرم تعیین ارزش مقاله دکتریتحصیلات تکمیلی