معاونت پژوهش وفناوری

آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۸۷ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم تشویق مقالات دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم تحویل نسخه های پایان نامه دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم تحویل نسخه های پایان نامه کارشناسی ارشدتحصیلات تکمیلی
فرم تاییدیه هیات داوریتحصیلات تکمیلی
فرم پیشنهاد استاد مشاور پایان نامهتحصیلات تکمیلی
فرم برنامه زمانی مراحل انجام طرح پژوهشیفرمهای طرح های پژوهشی درون دانشگاهی
فرم برگزاری سخنرانی جدیدکارگاه و سخنرانی
فرم انصراف مقاله کارشناسی ارشدتحصیلات تکمیلی
فرم اعلام نمرات آزمون جامع دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم اعلام آمادگی دفاع کارشناسی ارشدتحصیلات تکمیلی
فرم اعلام آمادگی دفاع دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم استعلام تجهیزات موجوددفتر تجهیزات
فرم 101 مربوط به اطلاعیه چگونگی انجام دفاعتحصیلات تکمیلی
فرمتحصیلات تکمیلی
طرحنامه ویژۀ کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظرهکارگاه و سخنرانی
سیر درخواست کالاهای مورد نیاز آزمایشگاهی وکارگاهیدفتر تجهیزات
ساماندهی امورداوری پایان نامه های ارشدودکترامعاونت پژوهشی
روش ارزیابی کیفی پایان نامه دکترامعاونت پژوهشی
راهنمای نگارش پایان نامه دکتریتحصیلات تکمیلی
راهنمای نحوه نگارش پایان نامه ارشد و رساله دکتریتحصیلات تکمیلی