معاونت پژوهش وفناوری

آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۶ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
بخشنامه صدورمجوزدفاع برخی از رشته های علوم انسانیمعاونت پژوهشی
روش ارزیابی کیفی پایان نامه دکترامعاونت پژوهشی
ساماندهی امورداوری پایان نامه های ارشدودکترامعاونت پژوهشی
نمونه تعهدات و گواهی امضاء پژوهش محورتحصیلات تکمیلی
فرم تاییدیه هیات داوریتحصیلات تکمیلی
قرارداد داخلی واحد مجری با استاد راهنما و دانشجوی دکترای تخصصی پژوهش محورتحصیلات تکمیلی
فرم تحویل نسخه های پایان نامه کارشناسی ارشدتحصیلات تکمیلی
چگونگی ارزیابی پایان نامه های ارشد و دکتریتحصیلات تکمیلی
راهنمای نگارش پایان نامه دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم اعلام آمادگی دفاع دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم تحویل نسخه های پایان نامه دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم تشویق مقالات دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم تعیین ارزش مقاله دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم درخواست انجام آزمون جامع دکتریتحصیلات تکمیلی
بخشنامه پژوهانه.۹۸معاونت پژوهشی
فرم اعلام نمرات آزمون جامع دکتریتحصیلات تکمیلی
بخشنامه و فرم پژوهانه ویرایش ۹۹معاونت پژوهشی
مجلات نامعتبر.دیماه ۱۳۹۹معاونت پژوهشی
فرم عناوین پیشنهادی رساله دکتریتحصیلات تکمیلی
بخشنامه طرح داخلی ۹۹معاونت پژوهشی