معاونت پژوهش وفناوری

آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۸۷ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم برنامه زمانی مراحل انجام طرح پژوهشیفرمهای طرح های پژوهشی درون دانشگاهی
فرم قرارداد اجرای طرح پژوهشیفرمهای طرح های پژوهشی درون دانشگاهی
فرم درخواست برگزاری سخنرانی علمیکارگاه و سخنرانی
بخشنامه در خصوص شرایط ارائه مقاله جهت گرفتن نمره پایان نامه و امتیاز و تشویقیمقالات علمی وهمایش ها(تشویقی،امتیاز،نمره )
فرم صفر (پیشنهاد طرح پژوهشی)فرمهای طرح های پژوهشی درون دانشگاهی
اخرین بخشنامه طرح های پژوهشیبخشنامه های طرح های پژوهشی درون دانشگاهی
بخشنامه طرح های راکدبخشنامه های طرح های پژوهشی درون دانشگاهی
بخشنامه سخنرانی طرح های پژوهشیبخشنامه های طرح های پژوهشی درون دانشگاهی
تعهدات ارائه مقالهبخشنامه های طرح های پژوهشی درون دانشگاهی
آیین نامه شرکت اعضائ هیات علمی در همایش بین المللی معتبر خارج از کشورشرکت اعضائ هیات علمی در همایش داخلی و خارجی
ایین نامه پرداخت تسهیلات به شرکت کنندگان در کنفرانس های علمی داخل کشورشرکت اعضائ هیات علمی در همایش داخلی و خارجی
دستورالعمل نگارش و تدوین گزارش نهایی طرح‌های پژوهشیفرمهای طرح های پژوهشی درون دانشگاهی
تعهدات طرح ها92/02/30فرمهای طرح های پژوهشی درون دانشگاهی
فرم شرکت در کنفرانس داخلیشرکت اعضائ هیات علمی در همایش داخلی و خارجی
فرم شرکت در کنفرانس خارجیشرکت اعضائ هیات علمی در همایش داخلی و خارجی
آیین نامه طرح های پژوهشی سال 88/5/18بخشنامه های طرح های پژوهشی درون دانشگاهی
تعهدات طرح ها92/02/30بخشنامه های طرح های پژوهشی درون دانشگاهی
بخشنامه استفاده ازتسهیلات فرصت مطالعاتی اعضائ هیات علمیفرصت مطالعاتی
آیین نامه جدید شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس های خارج از کشورشرکت اعضائ هیات علمی در همایش داخلی و خارجی
فرم کمک هزینه پایان نامه دکتری وکارشناسی ارشدتحصیلات تکمیلی