معاونت پژوهش وفناوری

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۶ مورد.
عنواندانلود فایل
 
بخشنامه صدورمجوزدفاع برخی از رشته های علوم انسانی
پژوهشی
روش ارزیابی کیفی پایان نامه دکترا
ساماندهی امورداوری پایان نامه های ارشدودکترا
فرم تاییدیه هیات داوری
فرم تعیین ارزش مقاله کارشناسی ارشد
فرم حق نظارت ناظر طرح
فرم در خواست علی الحساب طرح پژوهشی
فرم درخواست انجام آزمون جامع دکتری
فهرست نشریات معتبروزارت علوم- خرداد۹۶
(تنظیم نشده)
آئین نامه تاسیس انجمن علمی اساتید
آیین نامه جدید شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس های خارج از کشور
آیین نامه شرکت اعضائ هیات علمی در همایش بین المللی معتبر خارج از کشور
آیین نامه طرح های پژوهشی سال 88/5/18
اخرین بخشنامه طرح های پژوهشی
اصلاحی پرداخت تسهیلات به شرکت کنندگان همایش های بین المللی داخلی
امتیاز ویژه برای حمایت از انتشار مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی
اولویت تحقیقاتی وزارت نیرو
ایین نامه پرداخت تسهیلات به شرکت کنندگان در کنفرانس های علمی داخل کشور