معاونت پژوهش وفناوری

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۸۸ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
اولویت تحقیقاتی وزارت نیرواولویت های پژوهشی و تحقیقاتی
ایین نامه پرداخت تسهیلات به شرکت کنندگان در کنفرانس های علمی داخل کشورشرکت اعضائ هیات علمی در همایش داخلی و خارجی
بخشنامه استفاده ازتسهیلات فرصت مطالعاتی اعضائ هیات علمیفرصت مطالعاتی
بخشنامه تشویقیمقالات علمی وهمایش ها(تشویقی،امتیاز،نمره )
بخشنامه در خصوص شرایط ارائه مقاله جهت گرفتن نمره پایان نامه و امتیاز و تشویقیمقالات علمی وهمایش ها(تشویقی،امتیاز،نمره )
بخشنامه سخنرانی طرح های پژوهشیبخشنامه های طرح های پژوهشی درون دانشگاهی
بخشنامه طرح های راکدبخشنامه های طرح های پژوهشی درون دانشگاهی
بخشنامه فرصت مطالعاتی جدیدفرصت مطالعاتی
بخشنامه کرسی های نظریه‌پردازی، نقد و مناظرهکارگاه و سخنرانی
بخشنامه معافیت شهریه تمدید رساله دکتری تخصصی برای پذیرش مقاله دفاع از رسالهتحصیلات تکمیلی
بخشنامه نحوه آدرس دهی مقالات مستخرج از پایان نامهتحصیلات تکمیلی
تعهدات ارائه مقالهبخشنامه های طرح های پژوهشی درون دانشگاهی
تعهدات طرح ها92/02/30فرمهای طرح های پژوهشی درون دانشگاهی
تعهدات طرح ها92/02/30بخشنامه های طرح های پژوهشی درون دانشگاهی
چگونگی ارزیابی پایان نامه های ارشد و دکتریتحصیلات تکمیلی
درخواست امتیاز مقالات کنفرانسیمقالات علمی وهمایش ها(تشویقی،امتیاز،نمره )
دستورالعمل نگارش و تدوین گزارش نهایی طرح‌های پژوهشیفرمهای طرح های پژوهشی درون دانشگاهی
راهنمای نحوه نگارش پایان نامه ارشد و رساله دکتریتحصیلات تکمیلی
راهنمای نگارش پایان نامه دکتریتحصیلات تکمیلی
سیر درخواست کالاهای مورد نیاز آزمایشگاهی وکارگاهیدفتر تجهیزات