معاونت پژوهش وفناوری

نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۸۸ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
طرحنامه ویژۀ کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظرهکارگاه و سخنرانی
فرمتحصیلات تکمیلی(تنظیم نشده)
فرم 101 مربوط به اطلاعیه چگونگی انجام دفاعتحصیلات تکمیلی
فرم استعلام تجهیزات موجوددفتر تجهیزات
فرم اعلام آمادگی دفاع دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم اعلام آمادگی دفاع کارشناسی ارشدتحصیلات تکمیلی
فرم اعلام نمرات آزمون جامع دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم انصراف مقاله کارشناسی ارشدتحصیلات تکمیلی
فرم برگزاری سخنرانی جدیدکارگاه و سخنرانی
فرم برنامه زمانی مراحل انجام طرح پژوهشیفرمهای طرح های پژوهشی درون دانشگاهی
فرم پیشنهاد استاد مشاور پایان نامهتحصیلات تکمیلی
فرم تحویل نسخه های پایان نامه کارشناسی ارشدتحصیلات تکمیلی
فرم تحویل نسخه های پایان نامه دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم تشویق مقالات دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم تعیین ارزش مقاله دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم جدید امتیاز وتشویقی مقاله سال95مقالات علمی وهمایش ها(تشویقی،امتیاز،نمره )
فرم حق نظارت ناظرفرمهای طرح های پژوهشی درون دانشگاهی
فرم حق نظارت ناظر طرح پژوهشیفرمهای طرح های پژوهشی درون دانشگاهی
فرم درخواست برگزاری سخنرانی علمیکارگاه و سخنرانی
فرم درخواست لوازم وتجهیزاتدفتر تجهیزات